Prijava na radionicu

Radionica „Excellent lab book for an excellent career“

    Status (odaberi sa liste)

    HDBMB član (odaberi)
    DaNe

    Zainteresiran sam za sudjelovanje u ovim skupinama u praktičnom dijelu (označite tri):
    G1 In vivo pokusi i uzorkovanjeG2 Primarna obrada bioloških uzoraka i skladištenjeG3 In vitro pokusi i različiti PCR -iG4 Sekvencioniranje i analiza velikih podatakaG5 Imunološke metode: IHC, WB i ELISAG6 Kromatografija i masena spektrometrija