Najave

Povratak
ožujak 17 2023

Poziv na redovitu i izbornu skupštinu HDBMB-a 2023.

Poziv na redovitu i izbornu skupštinu HDBMB-a 2023.

Objavljeno 07.03.2023.

U skladu s člankom 29. i 33. Statuta, Izvršni odbor Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju poziva sve članove na redovitu skupštinu HDBMB-a.

Skupština će se održati 17. ožujka 2023. s početkom u 14:00 sati u prostorima Matice hrvatske, Ulica Matice Hrvatske 2, Zagreb.

Izvršni odbor predlaže:

DNEVNI RED
1. Biranje zapisničara i dvaju ovjerovitelja zapisnika
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izvješće Predsjednika, Tajnika, Rizničara, Podružnica i Nadzornog odbora
4. Izbor Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, Rizničara, Izvršnog odbora, Suda časti i Nadzornog
odbora HDBMB i Povjerenstava HDBMB-a za period 2023.-2024.
5. Plan aktivnosti i financijski plan za 2023. godinu
6. Prijedlog Odluke o povećanju članarine HDBMB-a
7. Objavljivanje dobitnika Godišnje nagrade HDBMB-a za mlade znanstvenike za 2022. godinu
9. Različito

Izvršni odbor poziva sve članove koji žele predložiti nadopunu dnevnog reda da svoje prijedloge upute u pisanom obliku Tajništvu Društva putem elektroničke pošte najkasnije do 15. ožujka 2023. godine.


Materijali za skupštinu bit će poslani članovima HDBMB-a putem elektroničke pošte.