Novosti

Povratak

Otvoren natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

Otvoren natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti”

Objavljeno 24.07.2023.

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) otvorila je natječaj “Razvoj karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti (NPOO-DOK-2023-10)” .

Rok za prijavu organizacija na natječaj je 17. listopada 2023. godine, dok je rok za dostavu dokumentacije za kandidata mentora 31. listopada 2023. godine do 13:00 CET putem EPP sustava.

Ovoga puta prijavitelji moraju biti organizacije, odnosno, javna znanstvena učilišta i znanstveni instituti osnovani u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prijavitelji potom predlažu potencijalne mentore. Prihvatljivi mentori su znanstvenici s međunarodno priznatim dostignućima koji su voditelji ili suradnici na znanstvenim projektima trajanja najmanje 18 mjeseci od dana otvaranja natječaja. Natječajem je predviđeno financiranje ukupnog troška plaće asistenta, s primarnim ciljem izrade doktorskog rada i usvajanja znanja o temeljnim postavkama znanstvenog rada i istraživanja. Trajanje zaposlenja asistenta je 5 godina u slučaju zapošljavanja na znanstvenom institutu odnosno 6 godina u slučaju zapošljavanja na visokom učilištu (sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti). Zapošljavanje asistenata i početak financiranja procjenjuje se za drugu polovinu 2024. godine.

Natječaj se odnosi samo na projekte iz STEM područja.

Sve potrebne dokumente i Upute za prijavitelje možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://hrzz.hr/prijava/otvoreni-natjecaji/

Sva pitanja i upiti vezani uz natječaj zaprimaju se isključivo putem elektroničke pošte na adresu doktorandi_NPOO@hrzz.hr. Odgovori na zaprimljene upite bit će objavljivani na mrežnim stranicama HRZZ-a jednom tjedno, četvrtkom, počevši od 17. kolovoza 2023. godine.