Ustrojstvo

Predsjednik

Damjan Franjević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Dopredsjednica

Morana Dulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Tajnik

Nino Sinčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb

Rizničar

Igor Stuparević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb


Izvršni odbor

Damjan Franjević, predsjednik, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Morana Dulić, dopredsjednica, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Nino Sinčić, tajnik, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb

Igor Stuparević, rizničar, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Vedrana Filić Mileta, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Olga Gornik Kljaić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Ivana Novak Nakir, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split

Marta Popović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Ivana Vrhovac Madunić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb


Podružnice

Rijeka: Antonija Jurak Begonja, koordinatorica, Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Rijeka

Osijek: Ivica Strelec, koordinator, Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Split: Ivana Novak Nakir, koordinatorica, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split


Nadzorni odbor

Tihomir Balog, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Jerka Dumić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb


Sud časti

Ljubica Glavaš-Obrovac, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Osijek

Jasmina Rokov Plavec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Maja Katalinić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb


Povjerenstvo za nagrade HDBMB

Obrađuje prijave na raspisane natječaje za dodjelu nagrada Društva.

Ivan Sabolić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (koordinator)

Ita Gruić Sovulj, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Sonja Levanat, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Igor Weber, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


Povjerenstvo za stručno nazivlje HDBMB

Usklađuje nazivlje u području biokemije i molekularne biologije sukladno standardu hrvatskog jezika.

Vladimir Mrša, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (koordinator)

Andreja Ambriović Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Roberto Antolović, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

Jerka Dumić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Domagoj Đikić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Gordana Maravić Vlahoviček, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Donatella Verbanac, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb


Povjerenstvo za edukaciju HDBMB

Predlaže i realizira aktivnosti vezane za edukaciju i razvoj karijera mladih.

Jerka Dumić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (koordinator)

Nino Sinčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb (FEBS Education Ambassador)

Antonija Jurak Begonja, Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju, Rijeka

Ivana Novak Nakir, Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet, Split

Morana Dulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Damjan Franjević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Ivica Strelec, Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Igor Stuparević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb


Povjerenstvo za znanost i društvo HDBMB

Predlaže i realizira aktivnosti vezane za suradnju HDBMB sa širom znanstvenom I općom zajednicom, popularizaciju molekularnih znanosti o životu te se brine o aktivnom sudjelovanju HDBMB u kreiranju i provođenju znanstvenih politika u RH.

Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (koordinator)

Andreja Ambriović Ristov, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Damjan Franjević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Marija Heffer, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Osijek

Dubravko Jelić, Fidelta Ltd, Zagreb

Jasmina Rokov Plavec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Dubravka Štrac Švob, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Donatella Verbanac, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb


Povjerenstvo za odnose s javnošću HDBMB

Predlaže i realizira aktivnosti vezane za promociju i vidljivost HDBMB.

Nino Sinčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb (koordinator)

Irena Landeka, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Maja Katalinić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Jasmina Rokov Plavec, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Igor Stuparević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Morana Dulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Josip Madunić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb


Povjerenstvo za razvoj i suradnju HDBMB

Kreira aktivnosti vezene za suradnju s drugim društvima, FEBS-om i IUBMB, znanstvenim i akademskim institucijama, usko surađuje s Povjerenstvom za promociju i odnose s javnošću i Povjerenstvom za znanstvenu i stručnu aktivnost.

Tihomir Balog, Institut Ruđer Bošković, Zagreb (koordinator)

Jerka Dumić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Maja Katalinić, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

Svjetlana Kalanj Bognar, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb

Maja Šegvić Klarić, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Branka Salopek Sondi, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Sonja Levanat, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


Povjerenstvo za financije HDBMB

Predlaže aktivnosti za prikupljanje financijskih sredstava i brine o poslovima vezano za financijsko poslovanje HDBMB.

Igor Stuparević, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (koordinator)

Morana Dulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Damjan Franjević, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Ljubica Glavaš‐Obrovac, Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet, Osijek

Nino Sinčić, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb


Povjerenstvo za znanstvenu i stručnu aktivnost HDBMB

Koordinira znanstvenu i stručnu aktivnost HDBMB (kongresi, simpoziji).

Maja Herak Bosnar, Institut Ruđer Bošković, Zagreb (koordinator)

Zrinka Kovarik, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb (Povjerenica za znanstvene skupove)

Ljubica Glavaš Obrovac, Sveučilište u Osijeku Medicinski fakultet, Osijek

Olga Gornik Kljaić, Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Ivana Ivančić Baće, Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Ivana Novak Nakir, Sveučilište u Splitu Medicinski fakultet, Split

Bojan Polić, Sveučilište u Rijeci Medicinski fakultet, Rijeka

Marta Popović, Institut Ruđer Bošković, Zagreb


Forum mladih znanstvenika HDBMB

Predlaže i u koordinaciji s Izvršnim odborom organizira aktivnosti mlađih članova Društva s ciljem njihovog što aktivnijeg uključivanja u rad Društva.

Morana Dulić, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (koordinator)

Tihomir Kovač, Sveučilište u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek

Ana Novačić, Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb

Marija Pinterić, Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Dora Raos, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb

Marko Tijardović, Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Antonio Zandona, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb