Povijest

Prva strukovna organizacija hrvatskih biokemičara osnovana je 1957. god. kao Sekcija za biokemiju Hrvatskoga kemijskog društva koja se nešto kasnije pridružila Komisiji za biokemiju Unije kemijskih društava Jugoslavije, osnovanoj 1965. god., a koja je iste godine primljena u Federaciju europskih biokemijskih društava (Federation of European Biochemical Societies, FEBS). Samostalno Hrvatsko biokemijsko društvo (HBD) utemeljeno je 1976. god. HBD se pridružilo netom osnovanom Savezu biokemijskih društva Jugoslavije (1976. god., sa sjedištem u Zagrebu), koje je 1977. god. postalo član Međunarodne unije za biokemiju (International Union of Biochemistry, IUB).
Kao samostalno društvo, HBD je član FEBS-a i Međunarodne unije za biokemiju i molekularnu biologiju (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB), postalo je 1992. god. Društvo svoje ime mijenja 2003. god. u Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (HDBMB).
Brojni su biokemičari, ali i drugi znanstvenici u području molekularnih znanosti o životu svojim djelovanjem značajno pridonijeli aktivnostima i ugledu Društva. Posebice važan doprinos dali su predsjednici i tajnici Društva , a njegovoj prepoznatljivosti u međunarodnoj zajednici pridonijeli su počasni i zaslužni članovi Društva.
U ovom su povijesnom pregledu kronološki navedene najznačajnije aktivnosti Društva od osnutka Sekcije za biokemiju Hrvatskoga kemijskog društva (1957. god.) do 1992. god. Također, 1994. tiskana je i prigodna brošura “Hrvatsko Biokemijsko Društvo od osnivanja do učlanjenja u FEBS i IUBMB“.

Predsjednici HBD: Kongres HB1998, Bizovačke toplice, 1998. S lijeva na desno: Ž. Kućan, E. Reiner, M. Popović, M. Flögel, V. Turk, Lj. Vitale, B. Pende

1992.

HBD postaje član Federacije europskih biokemijskih društava (Federation of European Biochemical Societies, FEBS) i Međunarodne unije za biokemiju i molekularnu biologiju (International Union of Biochemistry and Molecular Biology, IUBMB)

2nd International Meeting on Esterases Interacting with Organophosphorus Compounds, Salsomaggiore, Italija (sastanak je trebao biti održan u Dubrovniku, ali je zbog ratnih zbivanja održan u Italiji)

6. kongres Saveza biokemijskih društva Jugoslavije, Opatija – OTKAZANO

1991.

HBD postaje član Hrvatskog prirodoslovnog društva

FEBS Advanced Course: Microbial Breeding, Dubrovnik, 14. – 21. listopada 1991. (glavni organizator: Marija Alačević) – OTKAZANO

1990.

9. regionalni sastanak biokemičara, biofizičara i biotehnologa (9th Regional meeting of biochemists, biophysicists and biotechnologists), Opatija, Hrvatska

1989.

5. kongres Saveza biokemijskih društva Jugoslavije, Novi Sad

1988.

Uz potporu i sudjelovanje predstavnika Međunarodne unije za biokemiju (International Union of Biochemistry, IUB), u Dubrovniku je organiziran sastanak o teorijskoj i praktičnoj nastavi biokemije na razini diplomskog studija Teaching Biochemistry at graduate level, IUB, Dubrovnik, 1988.

1st International Meeting on Esterases Hydrolysing Organophosphorus Compounds, Dubrovnik

7. balkanski biokemijski i biofizički dani (7th Balkan Biochemical and Biophysical Days), Dubrovnik, Hrvatska

1987.

18th FEBS Congress, Ljubljana, 28. lipnja – 3. srpnja 1987.
Hrvatski biokemičari značajno su pridonijeli uspješnoj organizaciji Kongresa (predsjedavajući sekcija: Slobodan Barbarić, Branko Brdar, Stjepan Gamulin, Vera Johanides, Pavao Mildner, Berislav Pende, Milivoj Popović, Blanka Ries, Božidar Strauss, Nikola Škreb, Ljubinka Vitale, Ivana Weygand-Đurašević), a mnogi su članovi HBD sudjelovali u radu Kongresa.

8. regionalni sastanak biokemičara, biofizičara i biotehnologa (8th Regional meeting of biochemists, biophysicists and biotechnologists), Graz, Austrija

1986.

4. kongres Saveza biokemijskih društva Jugoslavije, Sarajevo (obilježena 10. obljetnica Saveza biokemijskih društava Jugoslavije)

1985.

7. regionalni sastanak biokemičara, biofizičara i biotehnologa (7th Regional Meeting of Biochemists, Biophysicists and Biotechnologists), Ljubljana, Slovenija

6. balkanski biokemijski i biofizički dani (6th Balkan Biochemical and Biophysical Days, BBBD), Plovdiv, Bugarska

1983.

3. kongres Saveza biokemijskih društva Jugoslavije, Skopje

6. regionalni sastanak biokemičara, biofizičara i biotehnologa (6thRegional Meeting of Biochemists, Biophysicists and Biotechnologists), Trst, Italija

5. balkanski biokemijski i biofizički dani (5th Balkan Biochemical and Biophysical Days, BBBD), Solun, Grčka

1981.

5. regionalni sastanak biokemičara (5th Regional meeting of biochemists – Graz, Ljubljana, Padua, Trieste, Zagreb), Zagreb, Hrvatska

1980.

2. kongres Saveza biokemijskih društva Jugoslavije, Beograd

3. balkanski biokemijski i biofizički dani (3rd Balkan Biochemical and Biophysical Days, BBBD), Beograd

1979.

FEBS Special Meeting: Regulation and Mechanism of Action; Industrial and Clinical Enzymology, Cavtat (u ta vremena FEBS je jednom godišnje organizirao ili FEBS kongres ili FEBS specijalni sastanak na određenu temu). Publikacije: Enzyme regulation and mechanism of action (P. Mildner and B. Ries, eds.) Pergamon Press, Oxford, 1980.; Industrial and clinical enzymology (Lj. Vitale and V. Simeon, eds.) Pergamon Press, Oxford, 1980.

Regionalni sastanak biologa i biokemičara iz Jugoslavije i Trsta (Regional meeting of biologists and biochemists from Yugoslavia and Trieste), Trst, Italija

FEBS Advanced Course: Recombinant DNA,Zagreb, 15. – 27. listopada 1979. (glavni organizatori: Zoran Zgaga i V. Škarić)

1978.

osnovan Odbor za terminologiju i nomenklaturu HBD

1977.

Prva redovna Godišnja skupština održana je 20. travnja 1977. god., kao zajednička skupština s Hrvatskim kemijskim društvom (HKD). Na dan održavanja Skupštine, Društvo je imalo 85 članova. Glasilo HBD postaje časopis Periodicum biologorum.

Osnovan Savez biokemijskih društava Jugoslavije (predsjednik Pavao Mildner, tajnica Blanka Reis (do 1987.))

Savez biokemijskih društava Jugoslavije postao član Međunarodne unije za biokemiju (International Union of Biochemistry, IUB)

Yugoslav Symposium on Enzymes, Zagreb

1976.

Osnivačka Skupština održana je 14. srpnja 1976. na poticaj Inicijativnog odbora kojeg su činili Elsa Reiner, Pavao Mildner, Blanka Ries, Vera Simeon, Sonja Iskrić, Ljubinka Vitale, Dina Keglević, Sergije Kveder, Jelka Tomašić i Vera Gamulin). Za članove Upravnog odbora izabrani su Elsa Reiner, predsjednica, Vera Gall-Palla, dopredsjednica Ljubinka Vitale, tajnica, Sonja Iskrić, rizničarka te Slobodan Đokic, Aleksandar Lutkić, Pavao Mildner, Blanka Ries i Mirjana Marijana Fišer-Herman. Nadzorni odbor činili su Zlatko Kniewald, Sergije Kveder i Božidar Straus, a Sud časti Vera Johanides, Dina Keglević i Stanko Šir. Statut Društva potvrđen je 29. prosinca 1976. god. Sjedište Društva je bilo u Zagrebu (Marulićev trg 19/II), a administrativne poslove je vodila Vera Mikulčić, koja je vodila i poslove Biokemijske sekcije HKD.

1. kongres biokemičara Jugoslavije, Portorož na kojem je održana osnivačka skupština Saveza biokemijskih društava Jugoslavije

FEBS Advanced Course: Post-synthetic Modifications of Proteins, Dubrovnik, 18. – 22. listopada 1976. (glavni organizatori: A. P. Mathias i Pavao Mildner)

1975.

1st International Meeting on Cholinesterases and Cholinergic Receptors, Split

1974.

Započinje izdavanje biltena Informacije (2 puta godišnje). Prva urednica je bila Elsa Reiner. Bilten sadrži informacije koje nisu bile sadržane u FEBS Bulletin-u, odnosno informacije vezane za HBD i SBDJ. Od 1981. do 1987. god. urednica je bila Ljubinka Vitale, a od 1993. do 1996. god. Karmela Barišić.

1971.

FEBS Advanced Course: Catalytic & Regulatory Properties of Enzymes, Zadar, 13. – 17. rujna 1971. (glavni organizator: Pavao Mildner)

1965.

Komisija za biokemiju Unije kemijskih društava Jugoslavije postaje član FEBS-a.

Unija kemijskih društava Jugoslavije (UKDJ) osniva Komisiju za biokemiju kako bi zastupala biokemičare Jugoslavije u Federaciji europskih biokemijskih društava (FEBS). Predsjednik Komisije za biokemiju bio je Pavao Mildner, a tajnica Elsa Reiner.

1964.

osnovana Federacija europskih biokemijskih društava (Federation of European Biochemical Societies, FEBS)

1957.

osnovana Sekcija za biokemiju Hrvatskog kemijskog društva (pročelnik Pavao Mildner 1957. – 1974., a od 1974. do osnutka Hrvatskog biokemijskog društva 1976. god., Elsa Reiner). Glasilo Sekcije je časopis Croatica Chemica Acta.