Misija i vizija

Misija HDBMB je poticati i podržavati razvoj temeljnih i primijenjenih istraživanja te edukaciju u području biokemije i molekularne biologije kao i svim molekularnim znanostima o životu, pridonositi prepoznavanju njihove važnosti za industriju, zdravlje i ekologiju te se zalagati za njihovu promociju u široj društvenoj zajednici. Aktivnosti Društva usmjerene su na:

  • aktivno unaprjeđivanje istraživačkih i edukacijskih aktivnosti u području molekularnih znanosti o životu
  • uspostavljanje kontakata i izmjenu informacija između domaćih i stranih znanstvenika u području, uključujući organizaciju kongresa, seminara, tečajeva, radionica i okruglih stolova
  • čvršće povezivanje znanstvenih aktivnosti u akademskoj zajednici te njihovu primjenu u realnom sektoru, medicini i ekologiji
  • pružanje podrške u dobivanju stipendija i projekata kao i drugih oblika potpore članovima Društva za sudjelovanje i organizaciju različitih događanja
  • prepoznavanje i nagrađivanje uspješnih pojedinaca za postignuća u istraživanju, edukaciji i društveno korisnim aktivnostima u području molekularnih znanosti o životu
  • promociju molekularnih znanosti o životu u široj javnosti u smislu prepoznavanja njihovih važnosti za zdravlje i okoliš, održiv razvoj i opći boljitak svakog pojedinca i društva u cjelini.

HDBMB se svojim aktivnostima nastoji pozicionirati kao vodeća znanstveno-stručna udruga u Republici Hrvatskoj koja skrbi o unaprjeđenju istraživačkih i edukacijskih aktivnosti u području molekularnih znanosti o životu kao i prepoznavanju njihove korisnosti za društvo u cjelini. Kroz zagovaranje važnosti suvremenih molekularnih znanosti o životu u široj znanstvenoj i općoj zajednici, HDBMB želi postati aktivni sudionik u vođenju politika i donošenju odluka relevantnih za unapređenje i razvoj molekularnih znanosti o životu u Republici Hrvatskoj.