Novosti

Povratak

Novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Objavljeno 30.05.2022.

Dana 28. svibnja 2022. na snagu je stupio novi Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 57/2022), donešen na sjednici Hrvatski sabora 13. svibnja 2022. Stupanjem na snagu prestaje mandat dosadašnjoj izvršnoj direktorici izv. prof. dr. sc. Ireni Martinović Klarić.

Odlukom Upravnog odbora Zaklade izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić imenovana je vršiteljicom dužnosti Upravitelja Zaklade do imenovanja novog upravitelja koji će biti izabran temeljem javnog natječaja.
Cijeli tekst Zakona nalazi se na mrežnoj stranici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_804.html