Novosti

Povratak

Nova odluka Hrvatske zaklade za znanost o isplati ugovorenih sredstava i prihvatljivosti troškova

Nova odluka Hrvatske zaklade za znanost o isplati ugovorenih sredstava i prihvatljivosti troškova

Objavljeno 09.05.2022.

Hrvatska zaklada za znanost (HrZZ) je na sjednici Upravnog vijeća u ožujku 2022. donijela odluku vezanu uz dinamiku isplate ugovorenih financijskih sredstava, a budući da je postala korisnikom Državnog proračuna. Ukratko, odobrena i isplaćena sredstva za projekt trebaju se utrošiti u ugovorenom projektnom razdoblju (odluka se odnosi i na zahtjeve voditelja za mirovanjem projekta).
Dodatno, u odluci stoji da se interni računi institucije za sve kategorije troškova više ne mogu prihvaćati kao prihvatljivi u dokumentaciji financijskog izvješća HrZZ projekata. Ovaj dio odluke stupio je na snagu 22. travnja 2022. te se svih zaprimljeni interni računi izdani nakon ovog datuma neće moći prikazivati u financijskom izvješću.

Tekst odluke vidljiv je na mrežnim stranicama HRZZ-a:

Obavijest voditeljima projekata o dinamici isplate sredstava i prihvatljivim troškovima