Najave

Povratak
veljača 28 2022

Natječaj za Godišnje nagrade HDBMB za 2021. godinu

Natječaj za Godišnje nagrade HDBMB za 2021. godinu

Objavljeno 30.01.2022.

HDBMB nastavlja s poticanjem kvalitetne i međunarodno priznate znanstvene aktivnosti svojih članova u području molekularnih bioznanosti. Stoga je Izvršni odbor na sjednici održanoj 17. siječnja 2022. donio odluku o raspisivanju natječaja za izbor laureata za nagrade:

1. Godišnja nagrada za mlade znanstvenike za 2021. godinu
Nagrada se dodjeljuje za znanstvenu aktivnost provedenu isključivo tijekom 2021. godine. Kandidati moraju biti članovi HDBMB-a koji redovito plaćaju članarinu i koji su u 2021. godini navršili najviše 35 godina života. Nagrada se može dodijeliti pojedinim članovima samo jednom. Kandidata ili kandidatkinju za Nagradu predlaže član HDBMB-a slanjem Prijave koja mora sadržavati detaljno obrazloženi prijedlog nominacije, životopis kandidata, separate radova kandidata te ostale priloge na kojima se temelji nominacija.

2. Nagrada za doprinos razvoju molekularnih bioznanosti za 2021. godinu
Nagrada se dodjeljuje za dugogodišnje djelovanje i izniman doprinos za ukupnu znanstvenu, stručnu i/ili nastavnu aktivnost, djelovanje u radu HDBMB-a te za promociju HDBMB-a u Hrvatskoj i inozemstvu. Kandidati moraju biti članovi HDBMB koji redovito plaćaju članarinu. Nagrada se može dodijeliti pojedinim članovima samo jednom. Kandidata ili kandidatkinju za Nagradu predlaže član HDBMB-a slanjem Prijave koja mora sadržavati detaljno obrazloženi prijedlog nominacije, životopis kandidata, separate radova kandidata te ostale priloge na kojima se temelji nominacija.

Natječaj je otvoren do zaključno 28. veljače 2022. godine.

Prijavu treba dostaviti Tajništvu HDBMB-a na e-mail adresu tajnistvo@hdbmb.hr, s naznakom za koju nagradu se veže predmetna prijava.

Prijava se podnosi u pdf formatu u jedinstvenom privitku e-maila (jedan zbirni pdf dokument). Tiskani primjerak dokumentacije nije potrebno dostavljati.


Više informacija možete pronaći u postojećem Pravilniku o nagrađivanju.

Potičemo članove da iskoriste ovu priliku te nominiraju kolege koji svojim radom i angažmanom doprinose razvoju molekularnih bioznanosti i našeg Društva u cjelini.