Publikacije

Periodicum biologorum, 2020 121-122(1-2) i 121-122(3-4) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2019

Monografija 40. obljetnica HDBMB 1976.-2016.

Periodicum biologorum 2016 118(4) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2016

Priroda (2016 1-2)

Molekularna mašinerija – poster sa stotinjak kristalnih struktura proteina i važnih makromolekula koje čine živu stanicu (izdano prigodom 40. obljetnice Društva, 2016.)

Croatica Chemica Acta 2012 85(2) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2010

Food Technology and Biotechnology 47(3) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2008

Monografija 30. obljetnica HDBMB 1976.-2006.

Croatica Chemica Acta 2008 81(1) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2006

Croatica Chemica Acta 2005 78(3) – odabrani radovi sa Kongresa HDBMB2004

Periodicum biologorum 1996 98(3) – osvrt na 20. obljetnicu osnutka Društva (E. Reiner)

Periodicum biologorum 1993 95(3)Od osnivanja Društva do učlanjenja u FEBS i IUBMB (E. Reiner)

Periodicum biologorum 1992 94(1) – Zapisnik sa Izvanredne skupštine HBD, 1991

Croatica Chemica Acta 1977 49(3) – Osnivanje Hrvatskog biokemijskog društva