Popularizacija

Jedna od ključnih zadaća HDBMB je i popularizacija molekularnih znanosti o životu u široj društvenoj zajednici, odnosno upoznavanje šire javnosti s dosezima biokemije i molekularne biologije te predstavljanje njihove dobrobiti za društvo.

Upravo je sa željom da se aktivnosti HDBMB u tom smislu intenziviraju, uz Povjerenstvo za znanost i društvo, prošle godine Društvo je osnovalo i Povjerenstvo za odnose s javnošću čija je zadaća da predlaže i realizira aktivnosti vezane za promociju i vidljivost HDBMB.

Glavna zadaća Povjerenstva za znanost i društvo je da predlaže i realizira aktivnosti vezane za suradnju HDBMB sa širom znanstvenom i općom zajednicom, popularizaciju molekularnih znanosti o životu te se brine o aktivnom sudjelovanju HDBMB u kreiranju i provođenju znanstvenih politika u RH.

Zahvaljujući Povjerenstvu za znanost i društvo do sada je organizirano nekoliko predavanja za širu javnost, no posebice vrijedna i široka akcija bila je organizirana 2016. god., kao dio obilježavanja 40. obljetnice HDBMB. Mnogi članovi Društva uključili su se u organizaciju niza predavanja na institutima, fakultetima i školama u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu.

Tridesetak članova pripremilo je popularno-znanstvene članke o svojim istraživanjima koji su tiskani u dvobroju časopisa za popularizaciju znanosti Priroda (2016 1-2) posvećenog Obljetnici. Uz to, za školarce i studente otisnut je prigodni poster Molekularna mašinerija s prikazom stotinjak kristalnih struktura proteina i važnih makromolekula koje čine živu stanicu.