Obljetnice

40. obljetnica osnutka HDBMB

HDBMB je 40. obljetnicu osnutka, obilježio s nizom događanja.

U sklopu Kongresa HDBMB2016 (Split, 1. – 4. lipnja 2016.), organiziran je Simpozij o 40 godina djelovanja Društva koji je bio prigoda za prisjećanje na sve važnije događaje i značajnije aktivnosti. Dr. sc. Zrinka Kovarik, predsjednica Društva, predstavila je aktivnosti Društva tijekom 40 godina postojanja, s posebnim osvrtom na posljednjih 10 godina rada. U svom je izlaganju akademik Željko Kućan podsjetio na zbivanja oko pristupanja samostalnog Hrvatskog biokemijskog društva u Federaciju europskih biokemijskih društava (FEBS) i Međunarodnu uniju za biokemiju i molekularnu biologiju (IUBMBU). Prof. dr. Israel Pecht (Izrael), glavni tajnik FEBS-a, zbog svojih je iznimnih zasluga za promociju HDBMB-a u europskom prostoru proglašen za novog počasnog člana HDBMB-a.

Uz to, 28. listopada 2016. god. upriličena je rođendanska svečanost u Matici Hrvatskoj u Zagrebu, koja je bila prigoda za druženje s brojnim uzvanicima i prijateljima HDBMB-a. U sklopu svečanosti prof. dr. Jadranki Varljen, dugogodišnjoj članici i predsjednici Društva (2005.-2009.), dodijeljena Nagrada za doprinos razvoju molekularnih bioznanosti za njezino dugogodišnje prepoznatljivo djelovanje u aktivnostima HDBMB-a.

Obljetnica je bila povod za upoznavanje šire javnosti s dosezima biokemije i molekularne biologije, popularizaciju biomolekularnih istraživanja i predstavljanje njihove dobrobiti za društvo. Mnogi članovi Društva uključili su se u obilježavanje 40. obljetnice te su tijekom 2016. godine organizirali niz predavanja na institutima, fakultetima i školama u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu. Tridesetak članova pripremilo je popularno-znanstvene članke o svojim istraživanjima koji su tiskani u dvobroju časopisa za popularizaciju znanosti Priroda (2016 1-2) posvećenog Obljetnici. Na taj se način i krovno Hrvatsko prirodoslovno društvo, kao izdavač Prirode, pridružilo obilježavanju jubileja. Uz to, za školarce i studente otisnut je prigodni poster Molekularna mašinerija s prikazom stotinjak kristalnih struktura proteina i važnih makromolekula koje čine živu stanicu.

Kao trajna uspomena na 40 godina uspješnog rada izdana je monografija 40. obljetnica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju 1976.-2016., urednica Zrinke Kovarik, Jerke Dumić i Maje Katalinić. U ovoj vrijednoj ostavštini, čitatelj može pronaći brojne pojedinosti o Društvu, ali i mnogo fotografija koje će vremenom svima postajat sve draže.


Izvršni odbor HDBMB 2016. S lijeva na desno: M. Herak Bosna, Lj. Glavaš-Obrovac, D. Franjević, M. Katalinić, J. Dumić, H. Fulgosi, Z. Kovarik, J. Rokov Plavec, T. Balog

30. obljetnica osnutka HDBMB

HDBMB je 30. obljetnicu osnutka, obilježio je u sklopu Kongresa HDBMB2006 (Vodice, 3. – 7. listopada 2006.), organiziravši Simpozij o 30 godina djelovanja Društva. To je bila prigoda za prisjećanje na početke rada Društva, na osobe koje su ga osnovale i na one koji su svojim djelovanjem zadužili Društvo te pridonijeli njegovu razvoju i ugledu. Osim toga, bila je to prigoda i za sagledavanje znanstvenih, nastavnih i društvenih, nacionalnih i internacionalnih postignuća Društva u proteklim godinama.

U sklopu obilježavanja ove obljetnice Društvo je izdalo monografiju 30. obljetnica Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju 1976.-2006., urednica Jadranke Varljen, Zrinke Kovarik i Else Reiner.


25. obljetnica osnutka HDBMB

Srebrna obljetnica osnutka Društva obilježena je u sklopu Kongresa HB2000., godinu dana prije 25. obljetnice. Tom je prigodom Društvo imenovalo počasne članove HBD-a, čime je željelo zahvaliti inozemnim kolegama koji su podupirali istraživanja hrvatskih biokemičara, poticali okupljanje istraživačkih timova na aktualnim pitanjima biomolekularne znanosti i/ili potporom, opremom i savjetima osjetno pridonijeli razvoju i afirmaciji hrvatske biokemije.


20. obljetnica osnutka HDBMB

20. obljetnica osnutka Društva svečano je proslavljena Sastankom HB96 u zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici. Osvrt na 20. obljetnicu osnutka Društva pripremila je Elsa Reiner koji je tiskan u časopisu Periodicum biologorum 98(3).