Aktivnosti

Glavni je cilj Društva promicanje i razvoj istraživanja i edukacije u djelokrugu biokemije i molekularne biologije putem organizacije znanstvenih skupova, radionica i seminara, promicanje temeljnih istraživanja, podupiranje uvođenja znanstvenog pristupa u obrazovanje na svim razinama, kao i poticanje suradnje između hrvatskih biokemičara i molekularnih biologa te suradnje s kolegama iz inozemstva.

Aktivnosti Povjerenstva za znanost i društvo HDBMB usmjerene su na promicanje djelatnosti HDBMB u široj javnosti, kao i na poboljšanje komunikacije znanstvenika sa svim mjerodavnim javnim institucijama. Isto tako, ovo Povjerenstvo ima zadaću pridonijeti boljoj informiranosti o važnosti moralnih, pravnih i društvenih pitanja u znanstvenoj zajednici.

Povjerenstvo za stručno nazivlje HDBMB osnovano je s ciljem davanja preporuka o stručnom biokemijskom i molekularno-biološkom nazivlju. U suradnji s Hrvatskim mikrobiološkim društvom ovo Povjerenstvo priprema englesko-hrvatski rječnik za znanstvenike koji se bave molekularnim znanostima o životu.

U cilju promocije iznimno uspješne znanstvene i društvene aktivnosti svojih članova, HDBMB dodjeljuje svojim članovima Godišnju nagradu za mlade znanstvenike za izvrsna znanstvena postignuća mlađih znanstvenika te Nagradu za ukupnu znanstvenu, stručnu i/ili nastavnu aktivnost, djelovanje u radu HDBMB te afirmaciji i promociji molekularnih znanosti o životu u društvu.

Sjedište Društva je u Zagrebu, a u Rijeci, Osijeku i Splitu djeluju podružnice koje se brinu o aktivnostima Društva u tim sredinama.

Do 1992. Društvo je organiziralo međunarodne (Kongresi FEBS-a), regionalne (Alpe-Adria, Balkanski biokemijski i biofizički kongresi) i nacionalne sastanke u suradnji s institutima i sveučilištima iz Hrvatske i drugih jugoslavenskih republika. Od 1993. Društvo je započelo s organizacijom godišnjih sastanaka (od 2000. svake druge godine) s međunarodnim sudjelovanjem. Sastanci su održani u Zagrebu (1993., 1996., 1997. i 2000.), Opatiji (1994., 2010. i 2012.), Supetru (1995.), Bizovačkim toplicama (1998.), Bjelolasici (2004.), Vodicama (2006.), Osijeku (2008.), Zadru (2014.), Splitu (2016.) i Lovranu (2019.). Često su na tim sastancima organizirani dodatni sadržaji poput naprednih tečajeva na temu bioinformatike, novih analitičkih tehnika ili kontinuirane edukacije za srednjoškolske nastavnike. Tako je u Opatiji 2010., a u suradnji s FEBS-ovim Povjerenstvom za nastavu, HDBMB organiziralo Radionicu o nastavi biokemije i molekularne biologije. U Lovranu 2019. je organizirana radionica na temu edukacije mladih znanstvenika i njihovih mentora uz potporu FEBS-a.

U 2001. Društvo je okupilo sva srodna društva u Hrvatskoj, koja su usmjerena na biomolekularne znanosti, s ciljem promocije interdisciplinarnosti i suradnje znanstvenika iz različitih znanstvenih područja te je 2002. u Opatiji organiziralo 1. Hrvatski kongres za molekularne znanosti o životu uz međunarodno sudjelovanje (1. CCOMLIS).

HDBMB je u suradnji s Mađarskim biokemijskim društvom i Slovenskim biokemijskim društvom organiziralo zajednički kongres FEBS 3+Meeting “From molecules to life and back” u Opatiji 2012. Ovaj kongres potpomognut FEBS-om okupio je 350 sudionika iz brojnih europskih zemalja. Drugi kongres FEBS 3+Meeting “Molecules of life” u organizaciji ova tri društva i novopridruženog Srpskog biokemijskog društva održao se u Portorožu u rujnu 2015. Treći kongres FEBS3+ meeting “From Molecules to living system” u organizaciji četiri društva održao se u Siófoku u Mađarskoj u rujnu 2018. godine.

Mnogi posebni događaji koje je organiziralo Društvo inspirirani su obljetnicama, otkrićima za koja je dodijeljena Nobelova nagrada ili drugim prigodama važnim za biokemiju i molekularnu biologiju. Tako se tijekom 2016. godine obilježila 40. obljetnica HDBMB. Uz Kongres HDBMB-a koji se održao u lipnju 2016. u Splitu, tijekom cijele godine predavanjima i drugim aktivnostima Društvo je populariziralo biokemiju i molekularnu biologiju. Dvobroj Prirode 1-2/2016 posvećen je 40. obljetnici Društva, a tiskan je i plakat Molekularna mašinerija koji prikazuje trodimenzijske strukture važnih bioloških makromolekula. Povodom 40. obljetnice tiskan je i Periodicum biologorum s radovima renomiranih znanstvenika i prijatelja HDBMB-a. S ciljem popularizacije znanosti o životu HDBMB je 2017. organiziralo manifestaciju Dan biokemije i molekularne biologije. Članovi društva su nizom predavanja predstavili svoj znanstveni rad i interes s ciljem poticanja mlađih naraštaja da se zainteresiraju za prirodoslovlje.

U razdoblju 1974.-2004. Društvo je dva puta godišnje izdavalo bilten “Informacije” kao prilog informacijama koje su dane u biltenima FEBS-a. Urednici su bili Elsa Reiner (1974.-1980., 1988.-1992.), Ljubinka Vitale (1981.-1987.), Karmela Barišić (1993.) i Vladimir Mrša (2001.-2004.). Od 2004. HDBMB elektroničkim putem prosljeđuje „Informacije iz Tajništva HDBMB“ u kojima su sadržane obavijesti o kongresima, ljetnim školama, tečajevima, predavanjima, seminarima kao i drugim događajima od interesa.

Godišnja izvješća o aktivnostima Društva objavljivana su u časopisu Croatica Chemica Acta i u časopisu Periodicum biologorum. Članci o obljetnicama (30. obljetnica HDBMB-a40. obljetnica HDBMB-a) i postignućima uglednih članova Društva povremeno se objavljuju u knjigama sažetaka sastanaka HDBMB.

Članovi aktivno sudjeluju u povjerenstvima i radnim skupinama FEBS-a. Tako je Slobodan Barbarić bio član Povjerenstva za napredne tečajeve (1990.-1993.). Karmela Barišić je bila članica Povjerenstva za nastavu (2009. -2012.), a Tihomir Balog član Povjerenstva za stipendije FEBS-a (2012.-2016.). Jerka Dumić je bila članica FEBS radne skupine za integracije (2010.-2014.), a od 2017. je predsjednica iste radne skupine. Oliver Vugrek je član Povjerenstva za stipendije FEBS-a (2017.-2020.), a Zrinka Kovarik je članica Povjerenstva za napredne tečajeve (2015.-2018).